INWESTYCJE GLOBAL TRAKK

Jordanowo 2017 r.

Budowa drogi oraz kanalizacji deszczowej